Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"


Warning: Parameter 2 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Warning: Parameter 3 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Ostatnie posty

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza do udziału w cyklu Konferencji Regionalnych „Pokonać bezdomność” pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, które odbywać się będą w okresie 4-27 września 2018 r. w 8 miastach na terenie całej Polski.

 

 

O KONFERENCJACH:

Celem konferencji jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności realizowanych na terenie całego kraju – zaprezentowane zostaną 32 wyróżnione przez Urzędy Wojewódzkie dobre praktyki realizowane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez samorządy. Na każdej z konferencji, oprócz dobrych praktyk, przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich zaprezentują także podsumowanie działań na rzecz osób bezdomnych na terenie poszczególnych województw. W konferencjach wezmą także udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każda konferencja zakończy się dyskusją nad poszczególnymi dobrymi praktykami (możliwość zadawania pytań prelegentom). Liczymy, iż upowszechnienie innowacyjnych działań prowadzonych przez wyróżnione podmioty przyczyni się do poprawy jakości pomocy kierowanej do osób bezdomnych na terenie całego kraju. Lista podmiotów realizujących dobre praktyki znajduje się na końcu strony.

 

ZGŁOSZENIA: 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencjach prosimy o pobranie zaproszenia zgodnie z kluczem wojewódzkim (harmonogram konferencji poniżej) oraz wypełnienie i odesłanie na adres email podany w zaproszeniu załączonego do zaproszenia formularza zgłoszeniowego. Termin na zgłoszenia podany jest w zaproszeniu.

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI:

 

Konferencja regionalna dla województw wielkopolskiego i lubuskiego – POZNAŃ

Data: 4 września 2018 r.

Miejsce: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka – ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA     AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

Konferencja regionalna dla województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego – BYDGOSZCZ

Data: 5 września 2018 r.

Miejsce: Hotel City, ul. 3 Maja 6, Bydgoszcz

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA     AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

Konferencja regionalna dla województw podlaskiego i mazowieckiego – BIAŁYSTOK

Data: 11 września 2018 r.

Miejsce: Kawiarnia w Starym Kinie, ul. Św. Rocha 23, Białystok

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA      AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

Konferencja regionalna dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego – SZCZECIN

Data: 13 września 2018 r.

Miejsce: Hotel Vulcan Szczecin, ul. Druckiego-Lubeckiego 6a, Szczecin

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA      AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

Konferencja regionalna dla województw dolnośląskiego i opolskiego – WROCŁAW

Data: 19 września 2018 r.

Miejsce: Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA     AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

Konferencja regionalna dla województw śląskiego i małopolskiego – ZABRZE

Data: 20 września 2018 r.

Miejsce: Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408, Zabrze

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA     AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

Konferencja regionalna dla województw podkarpackiego i lubelskiego – RZESZÓW

Data: 24 września 2018 r.

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Budynek 1A, ul. Rejtana 16c, Rzeszów

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA    AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

Konferencja regionalna dla województw świętokrzyskiego i łódzkiego – KIELCE

Data: 27 września 2018 r.

Miejsce: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Aleja IX Wieków Kielc 3, Kielce

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA     AGENDA KONFERENCJI

ZOBACZ PREZENTACJE I ZDJĘCIA

 

LISTA PODMIOTÓW PREZENTUJĄCYCH DOBRE PRAKTYKI:

Brodnickie Centrum Caritas

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Caritas Diecezji Kieleckiej

Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

„Nadzieja” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu

Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich

Stowarzyszenie Solidarni Plus, Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębickie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gorzowskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

Miasto Białystok

Miasto Gdynia

Miasto Gorzów Wielkopolski

Miasto Katowice

Miasto Kielce

Miasto Kutno

Miasto Lublin

Miasto Nowe

Miasto Olsztyn

Miasto Oświęcim

Miasto Pleszew

Miasto Rzeszów

Miasto Strzelce Opolskie

Miasto Świnoujście

Miasto Wrocław

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

  

Federacja wystąpiła do MRPiPS z apelem o konsultacje publiczne programów, w ramach których przekazywane są rządowe środki na pomoc osobom bezdomnym (w 2018 r. program nosi nazwę „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”).

Pobierz treść wystąpienia

POBIERZ ZAPROSZENIE     POBIERZ AGENDĘ (aktualizacja)    DOJAZD   

 

Szanowni Państwo,

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Europejska Federacja Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi (FEANTSA)

Sieć Tematyczna EFS Włączenie Społeczne (TNI)

oraz partner konferencji – Centrum Projektów Europejskich

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa na:

 

Europejską Konferencję pt.:

Podejście oparte o prawa człowieka w pracy z osobami bezdomnymi ze wsparciem EFS

 

Konferencja odbędzie się w Warszawie 8 maja 2018 r., w godzinach 10:00-16:30 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Kampusu Ochota UW, ul. Żwirki i Wigury 101

POBIERZ ZAPROSZENIE     POBIERZ AGENDĘ (aktualizacja)    DOJAZD   

 

Publikujemy uwagi Federacji do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Zwracamy w nim uwagę iż dotychczasowe zapisy dotyczące godzin otwarcia ogrzewalni i noclegowni są nielogiczne i nie zapewniają bezpieczeństwa osób bezdomnych w okresie zimowym. Proponujemy, aby w miesiącach zimowych podstawowe schronienie w dzień zapewniała ogrzewalnia, zaś w nocy – noclegownia. W sytuacji braku noclegowni w gminie, ogrzewalnia powinna być, zgodnie z dotychczasowym zapisem standardu, czynna 24 godziny na dobę.

Pobierz treść wystąpienia