Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

W dniu dzisiejszym Federacja wysłała do polskich Europarlamentarzystów list (pobierz) z prośbą o poparcie Oświadczenia pisemnego w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (druk nr 0052/2016) (pobierz). Liczymy na to, że kolejne już wystąpienie Parlamentu Europejskiego skłoni wreszcie Komisję Europejską do przyjęcia unijnej strategii. Mamy także nadzieję, że podobne prace rozpoczną się w krajach członkowskich, które dotychczas nie przyjęły dokumentu strategicznego dot. bezdomności (w tym w Polsce). Aby dokument został przyjęty przez Parlament, podpisać go musi co najmniej połowa z 751 Europosłów - w chwili obecnej swoje podpisy złożyło ich zaledwie 124. Dlatego też zapraszamy wszystkich do kontaktowania się z europosłami, których Państwo znacie lub z tymi, którzy zostali wybrani z Państwa okręgów. Można wykorzystać treść naszego listu lub napisać własny. Można także kontaktować się z europosłami na Twitterze - #mygoalisahome. Najważniejsze, abyśmy dotarli z informacją o oświadczeniu i o tym jak jest ono ważne do jak największej liczby parlamentarzystów. 

 

Drodzy przyjaciele, jesteśmy wreszcie pełnoprawnym, zarejestrowanym w KRS związkiem stowarzyszeń, w związku z czym zachęcamy się do włączenia się w nasze działania. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą, wymianą informacji i wspólnym reprezentowaniem interesów podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemu bezdomności, jak i interesów samych osób bezdomnych, zapraszamy do przyłączenia się do Federacji. Razem możemy więcej!

Informacje o procedurze rekrutacji dostępne są w dziale PRZYŁĄCZ SIĘ

 

11 maja 2016 roku w siedzibie Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

To już trzecie takie spotkanie w 3-letniej historii Federacji, jednak jak dotąd najważniejsze z uwagi na to, że w końcu, po długich zmaganiach z KRS, zostaliśmy zarejestrowani i tym samym jesteśmy wreszcie pełnoprawnym związkiem stowarzyszeń. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu z dwunastu  organizacji członkowskich. Wybrano Zarząd w składzie: Jakub Wilczek – Prezes, Kazimierz Słobodzian – Wiceprezes, oraz członkowie: Paweł Pawlak, Marek Popielecki, Marcin Tylman i Lidia Węsierska-Chyc.

Wybrano również trzyosobową Komisję Rewizyjną: Stanisław Słowik – Przewodniczący, Anna Machalica-Pułtorak i Karolina Weiner. W trakcie spotkania, poza licznymi kwestiami formalnymi, rozmawiano także o kierunkach działalności i dotychczasowych osiągnięciach, rekrutacji nowych organizacji członkowskich oraz o planowanej na jesień dużej konferencji poświęconej bezdomności w aspekcie wchodzącej w tym czasie życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej.

kilka zdjęć tutaj : GALERIA

W odpowiedzi na przesłane w kwietniu pismo dot. zagrożenia likwidacją noclegowni wynikającego ze zmian w ustawie o pomocy społecznej wchodzących w życie 4 września br., MRPiPS przedstawiło wyjaśnienie, w którym informuje, że będzie przyglądać się sprawie oraz (co dość kuriozalne), że trudno w chwili obecnej przewidzieć skutki wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych. Z oczywistych względów nie uspokaja to naszych obaw o przyszłość noclegowni dla osób bezdomnych, w związku z czym prosimy o zgłaszanie bezpośrednio na adres MRPiPS informacji o pojawiających się zagrożeniach dla funkcjonowania prowadzonych przez Państwa placówek, wynikających ze zmian opisanych w naszej korespondencji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Z treścią korespondencji można się zapoznać tutaj.

 

28 stycznia w Warszawie, przed Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP odbyło się sprawozdanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Najważniejsza informacja, to deklaracja MRPiPS o podjęciu prac nad Rozporządzeniem w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych, które mają umożliwić dofinansowanie inwestycji dostosowujących placówki dla osób bezdomnych do standardów z Funduszu Dopłat BGK. 

Zobacz:

Zapis video spotkania 

Treść informacji MRPiPS 

Wkrótce przedstawimy notatkę z podsumowaniem przebiegu spotkania.

 

W związku z poruszoną na spotkaniu kwestią potencjalnego zagrożenia funkcjonowania ogrzewalni i noclegowni wskutek zmian ustawowych przyjętych latem 2015 r., prosimy osoby zaangażowane w prowadzenie tego typu placówek o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety - otwórz ankietę