Bezdomnosc

Warning: Parameter 2 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Warning: Parameter 3 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Ostatnie posty

Federacja

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Zapraszamy organizacje i instytucje zainteresowane współpracą, wymianą informacji i wspólnym reprezentowaniem interesów podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemu bezdomności, jak i interesów samych osób bezdomnych, do przyłączenia się do Federacji. 

Zainteresowane organizacje i instytucje prosimy o:

< !-- [if !supportLists]-->1.     Zapoznanie się ze Statutem Federacji (pobierz)

< !-- [if !supportLists]-->2.     < !--[endif]-->Wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobierz .doc) (pobierz .pdf)

< !-- [if !supportLists]-->3.     Przesłanie wypełnionej deklaracji wraz z uchwałą statutowo właściwego organu o przystąpieniu do Federacji oraz kopiami statutu i KRS na poniższy adres:

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241
41-800 Zabrze

< !-- [if !supportLists]-->4.     < !--[endif]-->Przesłanie skanu deklaracji e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w treści maila prosimy o krótki opis działalności zgłaszającej się organizacji

 

Zgodnie ze Statutem Federacji, deklaracje członkowskie rozpatrywane są przez Zarząd Federacji. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą działalność  razem możemy więcej!

Roczna składka członkowska wynosi 1000 zł dla organizacji lokalnych i regionalnych oraz 1500 zł dla organizacji ponadregionalnych i ogólnopolskich.

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności powstała 7 czerwca 2013 r., jako jeden z rezultatów współpracy partnerskiej sześciu dużych organizacji zajmujących się bezdomnością przy realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Federacja zrzesza podmioty (zob. CZŁONKOWIE) działające w obszarze przeciwdziałania zjawisku bezdomności (w rozumieniu Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS opracowanej i opublikowanej przez Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA) oraz wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym. Członków Federacji wiąże wspólna wizja mówiąca, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

 

Czytaj więcej: O NAS
Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Zarząd jest organem wykonawczym Federacji. W jego kompetencjach leży m.in. kierowanie bieżącą działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zebrania oraz sugestiami Rady Programowej, prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Federacji, powoływanie Biura Federacji oraz innych jednostek organizacyjnych i zatrudnianie pracowników, a także powoływanie zespołów roboczych, zespołów eksperckich i innych ciał niezbędnych do realizacji celu statutowego Federacji.

Skład Zarządu na kadencję 2019-2022:

  • Maria Demidowicz (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie) - skarbnik
  • Paweł Korliński (Stowarzyszenie Monar) 
  • Marek Popielecki (Stowarzyszenie Liber)
  • Kazimierz Słobodzian (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape) - wiceprezes
  • Lidia Węsierska-Chyc (Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka)
  • Jakub Wilczek (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie) - prezes
  • Beata Zielińska (Fundacja Inkubator Społeczny) - wiceprezes

 

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Rada Programowa stanowi ciało doradczo-programowe Federacji, które analizuje zgodność merytorycznych działań Federacji z celami zapisanymi w jej statucie oraz wyznacza strategiczne kierunki działalności Federacji (z uwzględnieniem uchwał Walnego Zebrania). Członkowie Rady wyznaczani są przez organizacje członkowskie Federacji wg klucza wojewódzkiego.

W chwili obecnej przy Zarządzie Federacji funkcjonuje tymczasowa Rada Programowa wyznaczona przez Walne Zebranie – powołanie właściwej Rady zostało zawieszone do czasu rejestracji Federacji i rekrutacji nowych członków.