Bezdomnosc

Opublikowano: wtorek, 26, marzec 2019 11:45
Jakub

FEANTSA i Fundacja Abbé Pierre opublikowały "4th Overview of Housing Exclusion in Europe" (Czwarty Przegląd Wykluczenia Mieszkaniowego w Europie). W tym roku jednym z czterech krajów poddanych szczegółowej analizie rynku mieszkaniowego i zjawiska bezdomności jest Polska. 

Niezwykle niepokojącym faktem jest, iż wg raportu łączna liczba osób bezdomnych w Europie szacowana jest na ok. 700 tys., co oznacza wzrost o 70% w porównaniu z rokiem 2009. Niewielkim pocieszeniem jest tu fakt, iż wg polskich statystyk, obszar bezdomności w naszym kraju wolno, acz systematycznie się zmniejsza (spadek o 9% pomiędzy 2017 a 2019 r.) - w Polsce największym problemem staje się wydłużanie się epizodów bezdomności. Osoby doświadczające bezdomności dłużej niż 5 lat stanowiły w 2013 r. 43%, w 2017 - 49%, zaś obecnie już 55% populacji osób bezdomnych. Warto także zauważyć kolejny wzrost w najstarszej grupie wiekowej osób bezdomnych (pow. 60 lat) - 22% w 2013, 29% w 2017, 33% obecnie.

Pobierz: