Bezdomnosc

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_appledesign_75/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Zarząd jest organem wykonawczym Federacji. W jego kompetencjach leży m.in. kierowanie bieżącą działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zebrania oraz sugestiami Rady Programowej, prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Federacji, powoływanie Biura Federacji oraz innych jednostek organizacyjnych i zatrudnianie pracowników, a także powoływanie zespołów roboczych, zespołów eksperckich i innych ciał niezbędnych do realizacji celu statutowego Federacji.

Skład Zarządu na kadencję 2019-2022:

  • Maria Demidowicz (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie) - skarbnik
  • Paweł Korliński (Stowarzyszenie Monar) 
  • Marek Popielecki (Stowarzyszenie Liber)
  • Kazimierz Słobodzian (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape) - wiceprezes
  • Lidia Węsierska-Chyc (Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka)
  • Jakub Wilczek (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie) - prezes
  • Beata Zielińska (Fundacja Inkubator Społeczny) - wiceprezes