Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_appledesign_75/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Jakub
Opublikowano: poniedziałek, 19, sierpień 2019 11:42

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza do udziału w cyklu debat regionalnych „Pokonać bezdomność” pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbywać się będą wiosną i jesienią 2019 r. w 12 miastach na terenie całej Polski.

 

 

O DEBATACH:

Celem debat jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności realizowanych na terenie całego kraju zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez samorządy, w trzech obszarach:

streetworking i usługi realizowane w środowisku

współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi

usługi mieszkaniowe

Każda debata zakończy się dyskusją nad poszczególnymi dobrymi praktykami (część warsztatowa z możliwością zadawania pytań prelegentom). Liczymy, iż upowszechnienie innowacyjnych działań prowadzonych przez wyróżnione podmioty przyczyni się do poprawy jakości pomocy kierowanej do osób bezdomnych na terenie całego kraju. Lista podmiotów realizujących dobre praktyki znajduje się na końcu strony.

 

ZGŁOSZENIA: 

Zainteresowanych udziałem w debatach prosimy o pobranie zaproszenia na wybraną debatę (harmonogram debat poniżej) oraz wypełnienie i odesłanie na adres email podany w zaproszeniu załączonego do zaproszenia formularza zgłoszeniowego. Termin na zgłoszenia podany jest w zaproszeniu.

 

HARMONOGRAM DEBAT - RUNDA JESIENNA:

 

KRAKÓW (STREETWORKING)

Data: 6 września 2019 r.

Miejsce: Arcybractwo Miłosierdzia – Kraków, ul. Sienna 5

POBIERZ ZAPROSZENIE    AGENDA DEBATY

PREZENTACJA: MIASTO ŁÓDŹ

PREZENTACJA: AGAPE CZĘSTOCHOWA

ZOBACZ ZDJĘCIA Z DEBATY

 

TORUŃ (MIESZKALNICTWO)

Data: 12 września 2019 r.

Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki – Toruń, Al. Solidarności 1-3

POBIERZ ZAPROSZENIE    AGENDA DEBATY

PREZENTACJA: FUNDACJA DOM POKOJU WROCŁAW

PREZENTACJA: FUNDACJA INKUBATOR SPOŁECZNY BYDGOSZCZ

PREZENTACJA: FUNDACJA INNOWACJI I INTEGRACJI NOWE

ZOBACZ ZDJĘCIA Z DEBATY

 

CZĘSTOCHOWA (WSPÓŁPRACA LOKALNA)

Data: 20 września 2019 r.

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
Częstochowa, Wały Generała Dwernickiego 117/121

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

 

LUBLIN (MIESZKALNICTWO)

Data: 25 września 2019 r.

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne – Lublin, ul. Grottgera 2

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

 

BIAŁYSTOK (WSPÓŁPRACA LOKALNA)

Data: 30 września 2019 r.

Miejsce: Kawiarnia w "Starym Kinie" – Białystok, ul.Św. Rocha 23

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

  

WROCŁAW (STREETWORKING)

Data: 4 października 2019 r.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
Wrocław, ul. Legnicka 65

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

  

ZOBACZ INFORMACJE O DEBATACH W RUNDZIE WIOSENNEJ

 

 

 LISTA PODMIOTÓW PREZENTUJĄCYCH DOBRE PRAKTYKI:

 Akademia Innowacji Społecznych
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy 
Caritas Diecezji Kieleckiej
Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem
Fundacja Dom Pokoju i Miasto Wrocław
Fundacja Inkubator Społeczny w Bydgoszczy
Fundacja Po Drugie w Warszawie
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Fundacja Przystań Medyczna w Krakowie
Fundacja Wzajemnej Pomocy Agape w Częstochowie
Habitat for Humanity Poland
Miasto Bielsko-Biała
Miasto Częstochowa
Miasto Dąbrowa Górnicza
Miasto Katowice
Miasto Gdańsk
Miasto Łódź
Miasto Poznań
Miasto Stargard
Pogotowie Społeczne w Poznaniu
Rada Opiekuńcza M. St. Warszawy
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”