Bezdomnosc

Opublikowano: poniedziałek, 07, grudzień 2015 14:49
Super User

W dniu 30 listopada, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się debata „Zniesienie obowiązku meldunkowego, a finansowanie usług dla osób bezdomnych” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.  W debacie zaprezentowano stanowiska związane z wpływem przepisów dotyczących zameldowania (i ewentualnych zmian tychże przepisów) na zapewnienie finansowania usług dla osób bezdomnych – poruszano przede wszystkim temat funkcjonowania przepisów art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego, a także całą gamę innych tematów związanych z zameldowaniami i pomocą osobom bezdomnym, m.in. kwestię dostępu do mieszkań socjalnych, dostępu do placówek interwencyjnego schronienia w świetle zmian w ustawie o pomocy społecznej przyjętych w dniu 5 sierpnia br., problemów związanych z nowym wzorem dowodów osobistych, czy zlecania usług świadczonych osobom bezdomnym w formie przetargu nieuwzględniającego kryterium odległości od gminy zlecającej wykonanie usług. Debatę poprzedziły krótkie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, organizacji pozarządowych oraz gmin. Choć ze względu na brak jednoznacznej informacji o dalszym kierunku prac nad obowiązkiem meldunkowym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, w dyskusji podniesiono wiele kwestii wymagających uwzględnienia zarówno w przypadku podjęcia dalszych prac, jak i w sytuacji ich zaniechania. Liczymy na to, że odpowiednie organy administracji rządowej zechcą wziąć pod uwagę wnioski płynące z debaty, które niebawem opublikujemy.

PROTOKÓŁ

GALERIA