Bezdomnosc

Opublikowano: piątek, 29, styczeń 2016 17:20

28 stycznia w Warszawie, przed Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP odbyło się sprawozdanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Najważniejsza informacja, to deklaracja MRPiPS o podjęciu prac nad Rozporządzeniem w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych, które mają umożliwić dofinansowanie inwestycji dostosowujących placówki dla osób bezdomnych do standardów z Funduszu Dopłat BGK. 

Zobacz:

Zapis video spotkania 

Treść informacji MRPiPS 

Wkrótce przedstawimy notatkę z podsumowaniem przebiegu spotkania.

 

W związku z poruszoną na spotkaniu kwestią potencjalnego zagrożenia funkcjonowania ogrzewalni i noclegowni wskutek zmian ustawowych przyjętych latem 2015 r., prosimy osoby zaangażowane w prowadzenie tego typu placówek o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety - otwórz ankietę