Bezdomnosc

Opublikowano: czwartek, 19, maj 2016 09:35

W odpowiedzi na przesłane w kwietniu pismo dot. zagrożenia likwidacją noclegowni wynikającego ze zmian w ustawie o pomocy społecznej wchodzących w życie 4 września br., MRPiPS przedstawiło wyjaśnienie, w którym informuje, że będzie przyglądać się sprawie oraz (co dość kuriozalne), że trudno w chwili obecnej przewidzieć skutki wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych. Z oczywistych względów nie uspokaja to naszych obaw o przyszłość noclegowni dla osób bezdomnych, w związku z czym prosimy o zgłaszanie bezpośrednio na adres MRPiPS informacji o pojawiających się zagrożeniach dla funkcjonowania prowadzonych przez Państwa placówek, wynikających ze zmian opisanych w naszej korespondencji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Z treścią korespondencji można się zapoznać tutaj.