Bezdomnosc

Opublikowano: czwartek, 18, sierpień 2016 09:01

W odpowiedzi na niedawne doniesienia medialne dot. inicjatyw zmierzających do usunięcia dr Adama Bodnara ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z faktem, iż obecnie urzędujący Rzecznik jest wielkim sprzymierzeńcem organizacji pozarządowych przeciwdziałających bezdomności i wspierających osoby bezdomne w procesie reintegracji społecznej, Federacja postanowiła wystosować do Marszałka Sejmu RP apel o niepodejmowanie działań w tym zakresie (pobierz).