Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 28, wrzesień 2016 15:28

W związku z koniecznością przeprowadzenia oceny kosztów dostosowania standardów placówek noclegowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Urzędów Wojewódzkich rozesłało do gmin instrukcje dotyczące jednorazowego sprawozdania o wysokości ww. kosztów. Wraz z instrukcją rozesłano również aktualną wersję rozporządzenia ws. standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (po konsultacjach publicznych). Dokumenty te (wraz z pismem Wojewody Śląskiego dotyczącym sposobu przeprowadzenia badania oraz samego rozporządzenia) zamieszczamy poniżej:

- pismo Wojewody

- rozporządzenie

- załącznik ze standardami placówek

- instrukcja do sprawozdania

- objaśnienia

 

Dodatkowo prezentujemy także sporządzone przez Federację zestawienie zmian w rozporządzeniu (w stosunku do wersji przedstawionej przez MRPiPS w lipcu br. do konsultacji).

 

WAŻNE

 

Federacja zwraca się do wszystkich podmiotów prowadzących placówki dla osób bezdomnych z gorącą prośbą o:

 

- Zapoznanie się z aktualną wersją standardów i zgłaszanie wszelkich uwag na adres Federacji. Państwa uwagi są dla nas niezwykle istotne – mimo zakończenia konsultacji publicznych przez MRPiPS, Federacja planuje dalsze prace związane z monitoringiem wdrażania standardów, o czym będziemy informować na bieżąco. W miarę możliwości będziemy starać się aby pojawiające się problemy i postulaty usługodawców zostały uwzględnione w treści rozporządzenia przed ostatecznym terminem wdrożenia standardów, tj. 5 września 2018 r.

- Zwrócenie uwagi czy gmina, w której znajduje się Państwa placówka wystąpiła do Państwa placówki o udostępnienie informacji do opisywanego sprawozdania. Jeśli tak się nie stało, prosimy o pilną interwencję w gminie (czas na zrealizowanie sprawozdania jest niezwykle krótki – zaledwie kilka dni).

- Zgłaszanie na adres adres Federacji przypadków odmowy współpracy ze strony gmin.

- Podawanie w badaniu rzetelnie wyliczonych kosztów opartych o prezentowaną nową wersję standardów.

- Występowanie do gmin o uwzględnienie w sprawozdaniu kosztów odtworzenia likwidowanych miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w przypadku, jeśli Państwa placówka musi zostać zmniejszona ze względu na wdrożenie standardów.

 

Niezwykle istotnym jest, aby ze strony usługodawców sprawozdanie zostało przeprowadzone rzetelnie, dzięki czemu strona rządowa pozna faktyczne koszty wdrażanych regulacji.

 

Dziękujemy za współpracę.