Bezdomnosc

Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016 10:11

Pod tym hasłem 5 października w Słupsku spotkali się lokalni specjaliści w zakresie polityki społecznej (w tym przedstawiciel Federacji) z przedstawicielami Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Flesenburga w Niemczech. Podczas całodniowego seminarium poruszano kwestie opieki instytucjonalnej nad seniorami oraz porównano modele pomocowe Polski i Niemiec. Falco Schneider, doradca przedsiębiorstw społecznych z Lipska dokonał analizy porównawczej sytuacji w tym obszarze.

Szerzej o niemieckim modelu pomocy instytucjonalnej na przykładzie działalności Diako Flensburg opowiedział Klaus Druckler, dyrektor zarządzający działem pomocy dla seniorów Diako.  O aktualnych możliwościach finansowania noclegowni, schronisk oraz mieszkań chronionych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego opowiedział Bogusław Białowąs.

Tego typu lokalne spotkania służą poprawie jakościowej obszaru polityki społecznej, zaś nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi pozwala na szersze spojrzenie i wzajemną analizę podejmowanych dotychczas działań oraz daje perspektywę dalszej owocnej współpracy.