Bezdomnosc

Opublikowano: poniedziałek, 31, październik 2016 12:10

W nawiązaniu do opublikowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apelu z dn. 21.10.2016 r. (zobacz), w którym Minister Rafalska w reakcji na tragiczne wydarzenia w Zgierzu i Wolicy wzywa władze samorządowe do kontrolowania sytuacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku przebywających w różnego rodzaju placówkach, w tym w placówkach dla bezdomnych, jak również w związku z wieloma niejasnościami interpretacyjnymi dotyczącymi art. 48a ust. 5 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, mówiącego, że w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, Federacja wystosowała do Minister Rafalskiej stanowisko z zapytaniem dot. następujących kwestii:

1. zdefiniowania pojęcia „zdolności do samoobsługi”,

2. określenia listy przypadków, w których stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób, sposobów i osób właściwych do oceny tego stanu oraz placówek właściwych do pomocy osobom, u których stwierdzono taki stan,

3. poprawy dostępu osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi do domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

 

Pobierz stanowisko