Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 09, listopad 2016 11:42

Ze względu na ogromną ilość niejasności związanych ze zmianami wprowadzonymi w życie znowelizowanym art. 48a ustawy o pomocy społecznej, a także ze względu na przewidywaną równie dużą (jeśli nie większą) liczbą wątpliwości związanych z rozporządzeniem standaryzującym placówki dla osób bezdomnych, Federacja występuje do MRPiPS z prośbą o utworzenie na stronach Ministerstwa bazy interpretacji i odpowiedzi na zapytania związane z ww. aktami prawnymi (pobierz).