Bezdomnosc

Opublikowano: wtorek, 29, listopad 2016 08:02

Publikujemy odpowiedź MRPiPS na zapytanie Federacji (zobacz) o zdolność do samoobsługi osób bezdomnych, stany w których można mówić o zagrożeniu zdrowia i życia innych mieszkańców placówki oraz dostęp osób bezdomnych do DPS i ZOL.

 

Kluczowe informacje:

  • Za osobę zdolną do samoobsługi można uznać taką, która bez pomocy innych osób jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała i przemieszczania się.
  • Ocena stanu zdrowia - na podstawie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny może uznać, że stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
  • Nie można wskazać szczegółowego katalogu chorób, zaburzeń, czy stopni niepełnosprawności, który uprawniałby do jednoznacznego stwierdzenia czy dana osoba jest zdolna do samoobsługi czy nie. Wśród chorób zakaźnych wykluczających przyjęcie do placówki można wymienić gruźlicę.
  • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej już w placówce, stan zdrowia powinien oceniać wezwany lekarz.
  • DPSy dysponują wolnymi miejscami (1165 miejsc w całej Polsce), więc problemu z dostępem nie ma.

 

Pobierz odpowiedź MRPiPS