Bezdomnosc

Opublikowano: sobota, 13, maj 2017 07:17

W marcu br. przesłaliśmy do MRPiPS opinię prawną, wykazującą, że promowana przez Ministerstwo opinia, iż każde schronisko dla osób bezdomnych jest w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia, jest nieprawidłowa. Sprawa nie jest bagatelna – z uznania schronisk za ośrodki wsparcia wynika konieczność odbycia przez ich kierowników szkolenia specjalizacyjnego z organizacji pomocy społecznej oraz, jak czytamy w niedawnych wytycznych Ministerstwa – zakaz pobierania odpłatności za pobyt od osób o dochodach poniżej kryterium dochodowego. Otrzymana od Ministerstwa odpowiedź w ogóle nie odnosi się do podnoszonej przez nas kwestii nieprawidłowej interpretacji art. 51 ustawy o pomocy społecznej – trzy strony pisma można podsumować jednym zdaniem: „schroniska są ośrodkami wsparcia, bo są wymienione w art. 51 ustawy”.

W związku z powyższym, ponawiamy zapytanie do MRPiPS prosząc wprost o podanie przepisu, na podstawie którego schronisko dla osób bezdomnych nieświadczące pomocy osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, kwalifikowane jest jako ośrodek wsparcia.

Pobierz oryginalne zapytanie i opinię prawną

Pobierz odpowiedź MRPiPS

Pobierz ponowne zapytanie