Bezdomnosc

Opublikowano: piątek, 19, maj 2017 10:57

Prezentujemy stanowisko Federacji w konsultacjach publicznych projektu ustawy wdrażającej program rządowy „Za życiem”. Program ten, kierowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wprowadza istotne zmiany w usługach świadczonych w formule mieszkań chronionych. Chcemy, aby wynikające z programu zmiany legislacyjne uwzględniały potrzeby osób bezdomnych i nie wykluczały ich z tej formy wsparcia.

Pobierz projekt ustawy

Pobierz stanowisko Federacji