Bezdomnosc

Opublikowano: czwartek, 01, czerwiec 2017 12:45

Federacja otrzymała od MRPiPS odpowiedź na obszerne zapytanie (pobierz) przekazane do Ministerstwa w grudniu ubiegłego roku, dotyczące wielu aspektów wdrażanych zmian legislacyjnych – zarówno w samej ustawie o pomocy społecznej, jak i w zakresie rozporządzenia standaryzującego placówki dla osób bezdomnych. Większość odpowiedzi pokrywa się z opublikowanymi w kwietniu br. wytycznymi Ministerstwa (pobierz). Warto jednak zwrócić uwagę na odpowiedzi na pytania nr 9 i 10 – informację o podejmowanych pracach nad umożliwieniem odstąpienia od obowiązku sporządzenia kontraktu socjalnego dla osoby bezdomnej kierowanej do schroniska przez gminę pobytu na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy oraz informację o podejmowaniu przez kierownika placówki decyzji o zaistnieniu szczególnie uzasadnionej sytuacji dopuszczającej zgodnie z art. 48a ust. 7 przyjmowanie osób pod wpływem alkoholu  lub substancji psychoaktywnych.

Pobierz odpowiedź Ministerstwa