Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 05, lipiec 2017 13:07

Publikujemy otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedź na zapytanie dotyczące wyłączenia bezdomnych matek z dziećmi z dostępu do schronisk dla osób bezdomnych. Z pisma wynika, iż „ustawa nie zabrania przyjmowania do nich [schronisk] bezdomnych matek z dziećmi, jednak przebywanie dzieci w tego typu placówkach nie powinno mieć charakteru długoterminowego”. Kilkanaście dni temu Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, iż właściwym rodzajem placówek do udzielania pomocy matkom z dziećmi są domy dla matek z nieletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które oferują tym osobom wyższy standard usług opisany w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także iż w ramach programu „Za życiem” w latach 2017-21 dostępne będą środki na wsparcie finansowe rozwoju sieci tego typu domów.

Oznacza to, że na chwilę obecną nic się nie zmienia w sytuacji bezdomnych matek z dziećmi. Tym niemniej zachęcamy placówki świadczące usługi tej grupie osób bezdomnych do podnoszenia standardu usług poprzez przekształcenie w dom samotnej matki przy wsparciu środków programu „Za życiem”.

Pobierz pismo MRPiPS