Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 05, lipiec 2017 13:14

Publikujemy projekt standardu nowego rodzaju placówek stworzonego ze względu na lukę prawną w jakiej znalazły się osoby bezdomne niesamodzielne po wejściu w życie art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Będą to schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W chwili obecnej (do 11 lipca) urzędy wojewódzkie za pośrednictwem gmin starają się określić skalę kosztów finansowych związanych z uruchomieniem takich placówek. Zatem organizacje zainteresowane prowadzeniem tego typu usług powinny pilnie skontaktować się w tej sprawie z właściwym OPSem lub wydziałem urzędu gminy/miasta odpowiedzialnym za pomoc społeczną.

Pobierz projekt standardu