Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 16, sierpień 2017 07:37

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w ramach konsultacji publicznych zapowiadany wcześniej projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej (UD 282) obejmujący następujące zmiany:

- dodanie schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla osób które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także, w szczególnych przypadkach, dla osób które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące); pobyt w nowym rodzaju placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej – kontrakt socjalny nie jest wymagany

- pominięcie wymogu podpisania kontraktu socjalnego dla osób przyjmowanych do zwykłego schroniska w trybie art. 101 ust. 3 ustawy (m.in. w sytuacjach nagłych)

- możliwość łączenia zwykłego schroniska dla bezdomnych ze schroniskiem dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (w formie miejsc dla osób niewymagających usług opiekuńczych w schronisku z usługami opiekuńczymi)

- szczegółowe regulacje dot. rejestru wojewody

- uznanie wprost za ośrodek wsparcia również zwykłego schroniska dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

- wydłużenie terminu wdrożenia standardów do 31 grudnia 2020 r. (a więc o niemal 28 miesięcy zamiast zapowiadanych 12)

Pobierz: projekt ustawy, uzasadnienie, OSR

Termin na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych to ok. 2 tygodnie.