Bezdomnosc

Opublikowano: wtorek, 29, sierpień 2017 10:12

Publikujemy uwagi Federacji do przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej poświęconego w całości kwestiom związanym z rozwiązywaniem problemu bezdomności. Zgłoszone uwagi obejmują dodanie możliwości zgłoszenia placówki dla osób bezdomnych do rejestru wojewody przez podmiot niepubliczny prowadzący placówkę oraz wykreślenie zapisu mówiącego że schronisko dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych stanowi ośrodek wsparcia.

Pobierz pismo