Bezdomnosc

Ostatnie posty

bezdomnosc.pl
Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Zapraszamy organizacje i instytucje zainteresowane współpracą, wymianą informacji i wspólnym reprezentowaniem interesów podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemu bezdomności, jak i interesów samych osób bezdomnych, do przyłączenia się do Federacji. 

Zainteresowane organizacje i instytucje prosimy o:

< !--[if !supportLists]-->1.     Zapoznanie się ze Statutem Federacji (pobierz)

< !--[if !supportLists]-->2.     < !--[endif]-->Wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobierz .doc) (pobierz .pdf)

< !--[if !supportLists]-->3.     Przesłanie wypełnionej deklaracji wraz z uchwałą statutowo właściwego organu o przystąpieniu do Federacji oraz kopiami statutu i KRS na poniższy adres:

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241
41-800 Zabrze

< !--[if !supportLists]-->4.     < !--[endif]-->Przesłanie skanu deklaracji e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; w treści maila prosimy o krótki opis działalności zgłaszającej się organizacji

 

Zgodnie ze Statutem Federacji, deklaracje członkowskie rozpatrywane są przez Walne Zebranie Federacji: 

  • Najbliższe zebranie odbędzie się 23 marca 2017 r. w godz. 10:30-14:00 w siedzibie Stowarzyszenia Monar w Warszawie (ul. Nowolipki 9b)
  • Kolejne planowane jest na jesień/zimę 2017 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą działalność  razem możemy więcej!

bezdomnosc.pl
Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności powstała 7 czerwca 2013 r., jako jeden z rezultatów współpracy partnerskiej sześciu dużych organizacji zajmujących się bezdomnością przy realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Obecnie, po Walnym Zebraniu założycielskim 10 grudnia 2014 r. tworzy ją 11 organizacji. Federacja zrzesza podmioty działające w obszarze przeciwdziałania zjawisku bezdomności (w rozumieniu Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS opracowanej i opublikowanej przez Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA) oraz wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym. Członków Federacji wiąże wspólna wizja mówiąca, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

 

Czytaj więcej: O NAS
bezdomnosc.pl
Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Rada Programowa stanowi ciało doradczo-programowe Federacji, które analizuje zgodność merytorycznych działań Federacji z celami zapisanymi w jej statucie oraz wyznacza strategiczne kierunki działalności Federacji (z uwzględnieniem uchwał Walnego Zebrania). Członkowie Rady wyznaczani są przez organizacje członkowskie Federacji wg klucza wojewódzkiego.

W chwili obecnej przy Zarządzie Federacji funkcjonuje tymczasowa Rada Programowa wyznaczona przez Walne Zebranie – powołanie właściwej Rady zostało zawieszone do czasu rejestracji Federacji i rekrutacji nowych członków.

bezdomnosc.pl
Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Zarząd jest organem wykonawczym Federacji. W jego kompetencjach leży m.in. kierowanie bieżącą działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zebrania oraz sugestiami Rady Programowej, prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Federacji, powoływanie Biura Federacji oraz innych jednostek organizacyjnych i zatrudnianie pracowników, a także powoływanie zespołów roboczych, zespołów eksperckich i innych ciał niezbędnych do realizacji celu statutowego Federacji.

11 maja 2016 r. Walne Zebranie powołało na 3-letnią kadencję Zarząd Federacji w składzie:

  • Paweł Pawlak (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta)
  • Marek Popielecki (Stowarzyszenie Monar)
  • Kazimierz Słobodzian (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape) - wiceprezes
  • Marcin Tylman (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności)
  • Lidia Węsierska-Chyc (Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka) 
  • Jakub Wilczek (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta) – prezes