Bezdomnosc
Opublikowano: poniedziałek, 27, luty 2017 18:10

FEANTSA i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zapraszają do udziału w największym europejskim wydarzeniu związanym z bezdomnością – Konferencji FEANTSA „Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest to okazja do wzięcia udziału w niezwykle szerokim forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z najróżniejszymi aspektami przeciwdziałania bezdomności i wspierania osób doświadczających tego zjawiska.

Jednocześnie informujemy, że dla uczestników z Polski, opłata konferencyjna została obniżona ze 110 Euro do zaledwie 7 Euro!

Szczegółowe informacje o konferencji oraz rejestracja: zobacz

 

Opublikowano: środa, 22, luty 2017 19:02

Czy pomoc jednemu człowiekowi może kosztować okrągły milion dolarów? 
Czy takim osobom da się w ogóle skutecznie pomóc tradycyjnymi metodami?

Po ponad półrocznych staraniach, Federacji udało się uzyskać prawa do tłumaczenia i publikacji jednego z najważniejszych artykułów poświęconych modelowi pomocy mieszkaniowej świadczonej metodą Housing First (najpierw mieszkanie), która w Polsce wciąż ma status "kontrowersyjnej" innowacji, na którą stać tylko bogate kraje Europy Zachodniej. Co ważne, nie jest to artykuł o charakterze naukowym – w przystępny i pozbawiony branżowego żargonu sposób odpowiada on na bodaj wszystkie argumenty podnoszone w dyskusji o tym dlaczego w Polsce „nie da się” wdrożyć Housing First. Mowa o artykule Malcolma Gladwella opublikowanym w magazynie The New Yorker 13 lutego 2006 r., pt. „Million-Dollar Murray: Dlaczego problemy takie jak bezdomność łatwiej rozwiązać szybko, niż latami „radzić sobie” z nimi.”

Gorąco polecamy!

 

Z Murraya Barra był kawał chłopa. Były żołnierz piechoty morskiej, ponad sto osiemdziesiąt centymetrów wzrostu, solidnie zbudowany. Kiedy się przewracał – a przewracał się często – potrzeba było dwóch lub trzech dorosłych mężczyzn żeby go podnieść. Miał proste czarne włosy i brązową skórę. Na ulicy mówiono na niego „Ogorzały”. Nie miał większości zębów. Miał piękny uśmiech. Ludzie lubili Murraya.

Jego ulubionym napitkiem była wódka. O piwie mawiał, że to „końskie szczyny”. Na ulicach centrum Reno w stanie Nevada, gdzie mieszkał, mógł kupić ćwiartkę taniej wódki za półtora dolara. Jeśli był przy forsie, kupował „zero-siedem”, a kiedy był spłukany, zawsze mógł zrobić to co robi wielu bezdomnych w Reno – przejść się po kasynach i dopić to co znalazł w porzuconych szklankach przy stołach do gry.

Czytaj dalej… 

 

Opublikowano: środa, 22, luty 2017 12:34

Publikujemy notatkę z wczorajszego spotkania organizacji bezdomnościowych z Minister Elżbietą Bojanowską. Przedmiotem spotkania były propozycje MRPiPS dotyczące zmian w art. 48a ustawy o pomocy społecznej zmierzające do rozwiązania problemu dostępu niesamodzielnych osób bezdomnych do pomocy w placówkach dla bezdomnych oraz inne kwestie związane z art. 48a ustawy o pomocy społecznej i projektem rozporządzenia standaryzacyjnego. Załączamy również przedstawione przez Ministerstwo prezentacje.

W związku z propozycją umożliwienia warunkowego świadczenia usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym w schroniskach pojawiła się konieczność ustalenia standardu schronisk lub miejsc w schroniskach świadczących takie usługi – wstępne propozycje standardu przedstawione są w II części prezentacji Ministerstwa. 

Pobierz notatkę  

Pobierz prezentację: część I część II 

 

Opublikowano: wtorek, 21, luty 2017 07:42

Prezentujemy stanowisko Federacji w kolejnej rundzie konsultacji projektu UD99, tj. ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

 

Co udało się osiągnąć po ostatniej rundzie konsultacji?

- dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK do remontów placówek mających na celu dostosowanie ich do standardów prowadzonych na nieruchomościach będących przedmiotem umowy dzierżawy,

- usunięcie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie niezgodnych ze standardami placówek,

- wycofanie się z likwidacji katalogu osób uprawnionych do najmu socjalnego (aczkolwiek dodano możliwość odmowy takiego najmu, jeśli sąd stwierdzi, że osoba eksmitowana ma warunki finansowe do tego żeby samemu zapewnić sobie schronienie - poprzedni projekt zakładał, że to osoba eksmitowana musi przed sądem wykazać, że jest w trudnej sytuacji majątkowej potrzebuje najmu socjalnego),

- wycofanie się z likwidacji okresu ochronnego w eksmisjach.

 

Podtrzymujemy wcześniejsze postulaty w zakresie:

- pełnego przyzwolenia na dofinansowanie prowadzenia przez OPP inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem umowy dzierżawy,

- wprowadzenia do ustawy definicji oraz możliwości dofinansowania tworzenia/adaptacji mieszkań wspomaganych zgodnych z wytycznymi do CT9 RPO,

- zwiększenia dofinansowania dla inwestycji OPP, szczególnie na dostosowanie do standardów,

- skonsultowania z MRPiPS zasadności wymagania realizacji IPWzB oraz aktywnych form pomocy rynku pracy jako kryteriów dodatkowych dla dofinansowania inwestycji z BGK.

 (pobierz stanowisko)      

 

Opublikowano: środa, 01, luty 2017 08:49

Federacja publikuje stanowisko ws. opublikowania przez MRPiPS informacji o dacie przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w terminie uniemożliwiającym przeprowadzenie badania w sposób rzetelny, a w konsekwencji zaniżającym dane o skali zjawiska bezdomności w Polsce.

Pobierz stanowisko