Bezdomnosc
Opublikowano: środa, 09, listopad 2016 11:42

Ze względu na ogromną ilość niejasności związanych ze zmianami wprowadzonymi w życie znowelizowanym art. 48a ustawy o pomocy społecznej, a także ze względu na przewidywaną równie dużą (jeśli nie większą) liczbą wątpliwości związanych z rozporządzeniem standaryzującym placówki dla osób bezdomnych, Federacja występuje do MRPiPS z prośbą o utworzenie na stronach Ministerstwa bazy interpretacji i odpowiedzi na zapytania związane z ww. aktami prawnymi (pobierz).

 

Opublikowano: poniedziałek, 31, październik 2016 12:10

W nawiązaniu do opublikowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apelu z dn. 21.10.2016 r. (zobacz), w którym Minister Rafalska w reakcji na tragiczne wydarzenia w Zgierzu i Wolicy wzywa władze samorządowe do kontrolowania sytuacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku przebywających w różnego rodzaju placówkach, w tym w placówkach dla bezdomnych, jak również w związku z wieloma niejasnościami interpretacyjnymi dotyczącymi art. 48a ust. 5 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, mówiącego, że w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, Federacja wystosowała do Minister Rafalskiej stanowisko z zapytaniem dot. następujących kwestii:

1. zdefiniowania pojęcia „zdolności do samoobsługi”,

2. określenia listy przypadków, w których stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób, sposobów i osób właściwych do oceny tego stanu oraz placówek właściwych do pomocy osobom, u których stwierdzono taki stan,

3. poprawy dostępu osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi do domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

 

Pobierz stanowisko

 

Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016 19:49

W związku z zaplanowaną na 18-19 maja 2017 roku konferencją FEANTSA w Gdańsku, zapraszamy do składania propozycji wystąpień warsztatowych. Tradycyjnie, konferencja składa się z wystąpień plenarnych, po których następuje kilka rund warsztatów na różnorodne tematy związane z obszarami, w których prowadzone są prace FEANTSA (zdrowie, młodzież, migracje, zatrudnienie, mieszkalnictwo, prawa człowieka, fundusze, niepełnosprawność, partycypacja, włączenie cyfrowe). Załączony formularz pozwala zgłosić propozycję wystąpienia warsztatowego. Gorąco zapraszamy do zaangażowania się w największe wydarzenie dotyczące bezdomności w Europie w 2017 roku!

 

Pobierz formularz 

 

 

Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016 10:11

Pod tym hasłem 5 października w Słupsku spotkali się lokalni specjaliści w zakresie polityki społecznej (w tym przedstawiciel Federacji) z przedstawicielami Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Flesenburga w Niemczech. Podczas całodniowego seminarium poruszano kwestie opieki instytucjonalnej nad seniorami oraz porównano modele pomocowe Polski i Niemiec. Falco Schneider, doradca przedsiębiorstw społecznych z Lipska dokonał analizy porównawczej sytuacji w tym obszarze.

Szerzej o niemieckim modelu pomocy instytucjonalnej na przykładzie działalności Diako Flensburg opowiedział Klaus Druckler, dyrektor zarządzający działem pomocy dla seniorów Diako.  O aktualnych możliwościach finansowania noclegowni, schronisk oraz mieszkań chronionych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego opowiedział Bogusław Białowąs.

Tego typu lokalne spotkania służą poprawie jakościowej obszaru polityki społecznej, zaś nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi pozwala na szersze spojrzenie i wzajemną analizę podejmowanych dotychczas działań oraz daje perspektywę dalszej owocnej współpracy.

 

Opublikowano: poniedziałek, 03, październik 2016 10:31

W dziale Dokumenty dodaliśmy nowe linki do stron projektów prowadzonych przez FEANTSA - Europejskiego Obserwatorium Bezdomności, Housing First Guide Europe, HABITACT (po polsku!) oraz do bazy publikacji. Zapraszamy do lektury.